วันอาทิตย์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2551

โกสน

ลักกษณะทั่วไปของโกสน

โกสน (Croton) เป็นไม้ประเภทไม้พุ่มมีขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ โดยทั่วไปนิยมปลูกเป็นไม้ประดับในกระถางเพื่อให้มีลักษณะเป็นพุ่มเล็กๆ ถ้าปลูกลงดินจะมีอายุหลายปี จุดเด่นของโกสนคือเป็นไม้ที่มีใบแปลกไปจากไม้ชนิดอื่นๆ คือ มีรูปร่างลักษณะของใบแตกต่างกันออกไป มีสีสันของใบหลายสีในใบหรือต้นเดียวกัน

ช้างกินเลี้ยง

ตะเพียนทอง

เหลืองสเปน


ริบบิ้น

การเป็นมงคล
คนไทยโบราณเชื่อกันว่าบ้านใดปลูกไม้โกสนไว้ประจำบ้าน จะทำให้มีบุญบารมีเพราะโกสนโบราณคงกล่าวถึง กุศล คือ การสร้างบุญ คุณงามความดี นอกจากนี้ยังมีความเชื่ออีกว่าสามารถช่วยคุ้มครองให้มีความอยู่เย็นเป็นสุข เป็นไม้คู่บ้านคู่เมืองโดยรัชกาลที่ 5 ทรงนำเข้ามาปลูกไว้ในพระราชวัง บ้านขุนนาง วัดหลวง เพื่อให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุข ตลอดมา
ตำแหน่งที่ปลูกและผู้ปลูก
เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านและผู้อาศัย ควรปลูกต้นโกสนไว้ทางทิศตะวันออก ผู้ปลูกควรปลูกในวันอังคาร เพราะโบราณเชื่อว่าการปลูกเพื่อเอาประโยชน์ทั่วไปทางใบให้ปลูกในวันอังคาร
พันธุ์โกสนที่นิยมปลูกเป็นไม้มงคล
1. ช้างกินเลี้ยง
2. สาวเชียงใหม่
3. ตะเพียนทอง
4. จิตรลดา
5. ริบบิ้น
6. แส้ม้า
7. เกลียวทอง
8. วสันต์
อ้างอิง : การปลูกโกสน( http:
www.arunsawat.com )